Webpaden en meer ...
 
(Advertentie)
Atlantis, methode voortgezet lezen
Kinderen mogen vaak zélf kiezen welke tekst ze lezen: hun eigen interesse is leidend!
(Advertentie)

Disclaimer

 • Aan de teksten op deze website kunnen géén rechten worden ontleend.
 • Ik draag geen enkele verantwoordelijkheid voor producten en informatie op enige website of webpagina waarnaar door en onder deze internetpagina “http://webje.yurls.net ” (hierna te noemen: Webje) en alle onderliggende Webpaden, Minipaden, Canonpaden, Piekerpaden, Pluspaden, enz. wordt verwezen.
 • Hoewel bij het samenstellen van deze internetsite de uiterste zorg is nagestreefd, kan voor de afwezigheid...
Lees verder

All of my content is with copyright and protected by law and require permission to be copied.

(Advertentie)

Disclaimer (vervolg)

 • Het is niet mijn bedoeling om enig auteursrechtelijk beschermd materiaal te gebruiken voor publicatie. Het kan voorkomen dat, ondanks de zorgvuldigheid en oprechte bedoelingen, een copyrighthouder toch meent dat zijn/haar belangen worden geschaad. In voorkomend geval verzoek ik je om via bovengenoemde wijze contact met mij op te nemen. Indien het bezwaar redelijk en/of begrijpelijk is, zal het betreffende materiaal worden verwijderd.
 • In geen geval zal ik aansprakelijk gesteld...
Lees verder
(Advertentie)
Een sociaal veilige groep in 2020? Kwink!
Al meer dan 800 scholen werken met Kwink. Gratis proefabonnement!
(Advertentie)

 

  • Op al mijn werk rust de Creative Commons Licentie CC BY-NC-ND 3.0 NL

 

  • E.e.a. houdt in, dat mijn werk in zijn oorspronkelijke vorm gedeeld mag worden onder de volgende voorwaarden:
    • Naamsvermelding - De gebruiker dient de naam van de maker van het werk te vermelden.
     Ook dien je een link naar de licentie te plaatsen en aan te geven of het werk veranderd is.
     Je mag dat op redelijke wijze doen, maar niet zodanig dat de indruk gewekt wordt dat de licentiegever instemt met je werk of je gebruik van het werk.

    • Niet Commercieel - Je mag het werk niet gebruiken voor commerciële doeleinden.

   • Geen Afgeleide Werken - Je mag het veranderde materiaal niet verspreiden als je het werk hebt geremixt, veranderd, of op het werk hebt voortgebouwd.

 

  • Dit betekent,...
Lees verder
(Advertentie)